Vasen

 • Vase, Holzvase, Höhe 12 cm, Deko-Vase, Tischvase, Holz, schwarzbraun
 • Vase, Holzvase, Höhe 12 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 15 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 20,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 31 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz,Schwarz, Weinrot
 • Vase, Holzvase, Höhe 33,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,0 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 40,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 40,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz