Vasen

 • Vase, Holzvase, Höhe 12 cm, Deko-Vase, Tischvase, Holz, schwarzbraun
 • Vase, Holzvase, Höhe 12 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 15 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 15,5 cm, Deko-Vase, Tischvase, Holz, braun
 • Vase, Holzvase, Höhe 20 cm, Deko-Vase, Tischvase, Holz, schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 20,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 21 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz, ÌÏbertopf, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 25,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, natur, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, Braun, Schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, Braun/Schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, Braun/Schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 31 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 31 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz,Schwarz, Weinrot
 • Vase, Holzvase, Höhe 33,5 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 33,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 35 cm, Design 10, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, rot
 • Vase, Holzvase, Höhe 35 cm, Design 13, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 35,5 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 35,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz