31 - 50cm

 • Vase, Holzvase, Höhe 25,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, natur, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 30cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, Braun/Schwarz
 • Vase, Holzvase, Höhe 31 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 31 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz,Schwarz, Weinrot
 • Vase, Holzvase, Höhe 33,5 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 33,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 35 cm, Design 10, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz, rot
 • Vase, Holzvase, Höhe 35,5 cm, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 36 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 36 cm, Designvase, Nr. 2, Deko, Dekoration, Dekovase, Holz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,0 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz
 • Vase, Holzvase, Höhe 38,5 cm, Designvase, Deko, Dekoration, Dekovase, Mangoholz